Prime, Slussplan 9, Stockholm, Telefon: 08-503 146 00

Vi söker dig som vill skapa framtidens kommunikation

PrimeLab

Resultat för PrimeLab

Anton Nilsson och Leon Nudel (andra plats) Madeleine Johansson (första plats) och Anders Schröder (tredje plats)

Bästa kommunikationsuppsatserna utsågs på PrimeLab Uppsatsstipendium 2013

Prime har sedan flera år tillbaka årligen utsett de bästa uppsatserna inom marknadskommunikation bla...
Therese Bohlin

Prime utbildar Berghs reklamklass

Prime kommer att stå för tre utbildningstillfällen inom ramen för sista terminen på Berghs Reklamutb...
See video

Unga kreatörer belönas i PrimeLab Creative Awards

Berghs och Prime lanserade i december ett initiativ för att uppmuntra innovativ, kanaloberoende komm...