Prime, Slussplan 9, Stockholm, Telefon: 08-503 146 00

Vi söker dig som vill skapa framtidens kommunikation

Telia[PRIMEPR] Telia Trend (2008)

Telekommarknaden definieras av ett litet antal stora men röststarka aktörer. Varje operatör har ett givet intresse av att kunna definiera marknaden för att ens egna tjänster, produkter och kampanjerbjudanden ska upplevas som relevanta för kunderna. Traditionellt har detta slag förts intensivt på annonsyta - ett ställningskrig där det visat sig omöjligt för någon av de inblandade att på allvar forma marknaden.

För marknadsledaren Telia var det därför verksamhetskritiskt att skapa ett effektivt verktyg som med trovärdighet och långsiktighet kunde ge operatören ett övertag på att definiera marknaden.

Strategin var att årligen samla intern framkantskunskap från Telias olika affärsområden och hämta in kunskap om kunderna, genom att i undersökning kartlägga deras beteendeförändringar, dagliga verklighet och behov.

I varje rapport presenteras ett antal viktiga trender för det kommande året. Hantverket med att döpa och sätta ord på dessa trender så att andra än initerade teknikjournalister och branschmänniskor förstod, får anses som en viktig framgångsfaktor. Case-personer från verkligheten har också ingått i rapporten samt använts mot media.

Det har därför varit en strategi att arbeta med starka symboler och formuleringar som upplevs oförväntade att komma från den stora teleoperatören. Det ska kännas att nyheten är från Telia Trendspaning.

I varje Telia Trendspaning har en huvudtrend varit bärande i lanseringen. 2008 såg Telia att svenskarnas användning av modern kommunikationsteknik på jobbet och hemma går från att ha varit underhållningsdriven till att bli nyttodriven. Därav medievinklingen; "svenskarna ute ur sin IT-pubertet". (Dvs - idag Wikipedia och GPS, igår poker och YouTube.)

Två undersökningar mot Telias målgrupper genomfördes. En med privatpersoner och en med företrädare för företag, myndigheter och organisationer. Resultaten från den interna och externa kunskapsinhämtningen vägdes samman och sammanställdes i rapporten.

Ett antal genomgående trender formulerades, döptes och paketerades. En webbplats med ett statistikverktyg skapades också så att journalister och alla intresserade av informationen själva enkelt kan hämta ut resultaten och göra egna brytningar.

Pressträffen där Telia Trendspaning lanserades attraherade ett 20-tal medier, bland andra TT, Svd, DN, Metro, Sveriges Radio, DI och Computer Sweden. De två huvudsakliga vinklarna som lanserades var:

 • "Svenskarna ute ur sin IT-pubertet"
 • Om att svenskarnas användning av modern kommunikationsteknik hemma och på jobbet går från att ha varit underhållningsdriven till att bli nyttodriven.

 • "Video på arbetstid får vd:ar att se grönt"
 • Om att vd:ar investerar i videokonferenser som en del av företagets miljöarbete.

Under året har innehåll från Telia Trendspaningen också ingått i säljdrivande pressmaterial för att kommunicera Telias tjänster och erbjudanden. Slutsatser och resultat har bland annat ingått i lansering av:

 • Telias återvinningsprogram för uttjänta mobiltelefoner "Mobilkomposten".
 • Telias stora utbyggnad av Turbo-3G i hela landet, pr med lokalt fokus. På temat mobilt arbetssätt.
 • Telias tjänst för hemövervakning "Telia Hemkoll" under sommaren.

Utöver detta har Telia Trendspaning fått intern användning:

 • På Telias kundtjänst har Trendspaningen varit efterfrågad i att bättre kunna förstå kunderna och deras behov.
 • Underlag vid bearbetning av nya och befinliga kunder - i synnerhet bostadsbolag.
 • Rapporten tillgänglig i receptioner och andra utrymmen på Telias olika kontor där kunder vistas.
 • Citeras i TeliaSoneras årsredovisning.

Mediegenomslaget var brett och innefattar etergenomslag, dagstidningar, kvällstidningar, lokalpress och branschmedier.

Dela med andra